ששת הימים 34, קרית חיים
מבנה מגורים 12 יח"ד 

מיקום : רח' ששת הימים 34, קרית חיים

שנה : 2019

הקמת מבנה מגורים 12 יח"ד