תל מאנה 56, חיפה
מבנה מגורים 18 יח"ד

מיקום : רח' תל מאנה 56, חיפה

שנה : 2019

הקמת מבנה מגורים 18 יח"ד

תוכנן לחברת א. כפיר אחזקות ובנין 1991 בע"מ

הפרויקט נעשה בשיתוף פעולה עם משרד א.ב אדריכלים בניהולו של אדר' זהר אלטמן

הדמיות בשיתוף 3dvision