עיצוב בית משפ' נביא – חיפה

עיצוב פנים לדירת מגורים

מיקום : רח' בלינטל 32, חיפה

שנה : 2013